Los på fylkestingsplass

Bjørn Salvesen. Foto: Tore Østby

Bjørn Salvesen kan få en reell sjanse til å komme på fylkestinget etter kommune og fylkestingsvalget neste høst. Nominasjonskomiteen i Trøndelag SV har offentliggjort sin liste, og Bjørn Salvesen står på fjerdeplass. SV vil få inn 3-5 representanter, med et valgresultat på nivå med de siste meningsmålingene.

Bjørn Salvesen satt opprinnelig i nominasjonskomiteen, men trakk seg derfra, da det kom inn forslag på ham som partiets fjerdekandidat. Nominasjonsmøtet starter 100 år og tre kvarter etter første verdenskrigs slutt, 11/11 2018 klokka 11.45.

Slik presenterer nominasjonskomiteen i Trøndelag SV sine fem toppkandidater:

  1. Rakel Skårslette Trondal (1974, Malvik). Vokste opp på Toten. Gruppeleder for SV i Fylkestinget, etter å ha blitt valgt inn fra Sør-Trøndelag. Sitter i fylkesutvalget og hovedutvalget for transport. Har vært aktiv lokalpolitiker i Malvik i tolv år. Er også gruppeleder for SV i kommunestyret i Malvik, og sitter i formannskapet. Er utdannet lærer, og har jobbet i ungdomsskolen i ti år. Hjertesak: rettferdig fordeling.
  2. Torgeir Strøm (1952, Fosnes/Nye Namsos). Har vokst opp og bor på øya Jøa. Har yrkeserfaring som jordbruksavløser, gårdbruker, lærer og har siden 2015 vært fylkespolitiker innvalgt fra Nord-Trøndelag. Har i tillegg fjorten års erfaring fra kommunestyret, vært leder i Norges Bonde- og småbrukarlag, og i mange år tillitsverv i Utdanningsforbundet og innen kultur og idrett. Hjertesak: Distriktspolitikk.
  3. Åsa Kjerstine K. Moen (1992, Trondheim). Studerer til vernepleien ved NTNU. Jobber som daglig leder i Astor Fotballklubb. Styremedlem i Trondheim SV, og vara til sentralstyret i Nei til EU. Tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag SU, og likestillingsansvarlig i Nord-Trøndelag SU og leder i Ungdom mot EU. Hjertesak: Brenner for at alle skal ha like muligheter uansett hvilken familie du er født i og hvor i Trøndelag du bor, med særlig fokus på ungdom.
  4. Bjørn Salvesen (1958, Røros). Oppvokst i Oslo, adresse Røros siden 1987, selvstendig næringsdrivende. Nestleder i Trøndelag SV, er inne i sin andre periode i kommunestyret og varaordfører siden 2015. Han har representert Sør-Trøndelag på de siste tre landsmøter, og har hatt en periode som fylkesleder. Hjertesak: Forsvare velferdsstaten med nebb og klør.
  5. Siv Furunes (1972, Inderøy). Vokst opp på Mære. Gruppeleder for SV i Inderøy kommunestyre siden 2011. Leder for Nord-Trøndelag SV siden 2015, og første leder i Trøndelag SV siden sammenslåingen våren 2018. Vara til fylkestinget. Utdannet lektor i musikk og språk ved NTNU, og underviser ved Inderøy videregående skole og Inderøy kulturskole. Hjertesak: Være en stemme for de som ikke har råd til lobbyister.