Foto: Leif Arne Holme/NGU

Lavtflyging over vernede områder

Norges geologiske undersøkelser (NGU) kommer til å fly lavt over flere vernede områder i Røros i oktober og november. I disse områdene er det forbud mot lavtflyging under 300 meter, men nå vil fly gå helt ned til 60 meter over bakken. Blant områdene som lavtflygingen skal foregå i, er Femundsmarka nasjonalpark, Lille Korssjøen naturreservat, Flensmarka naturreservat og Langtjønna landskapsvernområde.

Formålet med lavtflygingen er å kartlegge grunnfjellshøgder som har en lignende struktur som Utsira og Frøyahøgdene på norsk kontinentalsokkel. Prosjektet er finansiert av 11 oljeselskaper, oljedirektoratet og NGU. Selv om kommersielle selskaper er tungt inne, står det ingen ting i søknadspapirene til fylkesmannen om at formålet er kartlegging av utvinnbare ressurser.

– Målingene skal gi bedre kunnskap om berggrunn-geologien i tre dimensjoner i Norge. Cesiumnedfall og radonfare kartlegges også.  Kartleggingen er forventet å gi et bedre bilde av hvordan malmforekomstene ble til, og hvordan fjellene i Norge ble dannet heter det i søknadsdokumentene til Fylkesmannen.

Radioaktivt Cesium falt ned over området etter Tsjernobylulykken i 1986.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn