Lagmannsretten er satt

Fotomontasje: Tore Østby

Nå er rettsforhandlingene om hytteeierne i Langegga sin veirett i gang. Tingretten fastslo at hytteeierne har veirett, men ikke rett til å brøyte om vinteren. Hytteeierne mener det ikke finnes rettsstiftende dokumenter som fastsetter at det skulle være sesongmessige begrensninger i adgangen til bruk av vegene, eller andre dokumenter som indikerer slike begrensninger. Hytteierne legger ellers fram en rekke kart og flyfoto som bevis i saken.

Statskog har lagt fram et brev fra en hytteeier som nytt bevis i saken. Der omtales begrenset veirett som argument i forbindelse med fastsetting av festeavgift. Hytteeierne mener dette brevet bare beviser at denne hytteeieren ønsket lavere festeavgift.

Røros kommune, som ikke deltok under forhandlingene i Tingretten, deltar også i rettsforhandlingene i Lagmannsretten. Det er teknisk sjef Dag Øyen som representerer kommunen. Røros kommune stiller uten advokat.