Sundveien Skole. Foto: Tore Østby.

Lærerne vil lære mer

Da Røros kommune skulle redusere budsjettene sine, ble videreutdanning av lærere veien som ble valgt for å redusere antall oppsigelser. Det er ikke bare på Røros det er mange lærere som lærer mer for tiden. I Trøndelag er det nå nesten 1000 lærere har søkt videreutdanning.

Aldri før har flere lærere i Norge søkt om videreutdanning i Norge, og Trønderne leder an. Av totalt 10 147 lærere som har søkt om videreutdanning, er det hele 988 lærere i Trøndelag som har søkt.

Mari Holm Lønseth.
Foto: Tore Østby

– De høye søkertallene viser at lærerne i Trøndelag vil ha mer faglig påfyll og holde seg oppdatert. Det er bra for lærerne og elevene. En undersøkelse fra NIFU viser at nesten alle lærere har endret undervisningen sin, og 70 % sier selv at de har blitt en bedre lærer av å få videreutdanning. Det nytter å satse på læreren som denne regjeringen gjør, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H).

Siden 2013 er antall lærere som får videreutdanning tredoblet

–          Vi har sørget for å investere mye i læreren. Dette gjør vi fordi vi vet at gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for barns mestring og læring.

Sivert Bjørnstad.
Foto: Tore Østby

I år har vi økt tilbudet om videreutdanning med hele 200 millioner kroner. Denne økningen sikrer at over 1,6 milliarder kroner brukes for å gi barna i skolen enda bedre lærere, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP).

Det er Kommunene som avgjør om lærerne får godkjent søknadene sine, og det skjer innen 15. mars. Etter det Rørosnytt kjenner til, venter mange Røroslærere spent på behandling av sine søknader også i år.

– Nå forventer jeg at kommunene i Trøndelag følger opp og sørger for at flest mulig lærere får den videreutdanningen de ønsker seg. Regjeringens satsing på lærerne må også følges opp lokalt hvis alle barn skal få mulighet til å møte sin drømmelærer, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest