«Cool» å være svensk soldat i Norge

Major Per Thurhammar. Foto: Tore Østby

2000 svenske soldater deltar i NATO-øvelsen Trident juncture. I dag er disse soldatene i strid, der de deltar i spillet som okkupasjonsmakt i Norge. NATO er i ferd med å komme Norge til unnsetning, og presser nå de svenske stillingene i Nord-Østerdalen.

Sveriges samarbeid med NATO åpner for å øve det svenske forsvaret i en større skala enn tidligere. Vårt naboland får prøvd ut både mannskap og materiell på en realistisk måte, og måle seg direkte med NATO-styrkene.

Major Per Thurhammar og Kommunikatør Maddelena Lago ble intervjuet av Tore Østby.