Krever svar fra Widerøe

Hans Vintervold. Foto: Tore Østby

Røros lufthavnråd ber Widerøe redegjøre for den negative utviklingen når det gjelder punktlighet og regularitet ved Røros lufthavn. I telefonmøte 30. november med rutesjef kortbane: Jørgen Olerud, Rannveig Hunnestad og Kristin Gaustad ble problemet tatt opp første gang. Nå har Ordfører Hans Vintervold, som leder i Røros lufthavnrådet skrevet brev til Widerøe. Widerøe har svart på brevet.

– Vi kan ved slutten av januar konstatere at utviklingen har vært ytterligere negativ i desember og så langt i januar. Punktligheten i desember var på 65% og den er dårlig i januar også, heter det i brevet.

Spesielt trekker Røros lufthavnråd fram kanselleringene som har vært på kvelds og morgenfly den siste tiden.

– En kansellering av morgenavgang rammer næringslivet og pendlere ekstra hardt. Røros har bare 2 avganger og ankomster pr dag og opplever dette sårbart. Med den negative utviklingen vi har fått de siste månedene med økt avvik og kanselleringer er dette spesielt uheldig for de reisende som blir berørt, men det gir også Widerøe et dårligere omdømme. De reisende vil også måtte vurdere et mer forutsigbart transporttilbud, skriver Røros lufthavnråd, som til slutt i brevet ber om en snarlig tilbakemelding på hva Widerøe vil gjøre for å bedre punktligheten og regulariteten.