God stemning mellom direktør og statsminister. Foto: Høyre

Kraftig kutt for Kulturminnefondet

Regjeringen er ikke nådig med Kulturminnefondet, og foreslår en reduksjon i budjettet på 11,1 % i forhold til året før. Rammen i Regjeringens forslag til budsjett, er på 92,278 millioner kroner. I budsjettet for 2017 var rammen på 103,898 millioner kroner.

Det skjer etter at NIR-rapporten konkluderte med at arbeidet Kulturminnefondet med base på RØros gjør, er svært vellykket. Direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, overleverte nylig denne rapporten til statsminister Erna Solberg da hun besøkte Røros.

Eerna Solberg under besøket på Røros i februar.
Foto: Tore Østby

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har også nylig trukket fram Kulturminnefondet som et godt eksempel på vellykket utplassering av statlig aktivitet.

Også i budsjettet for 2017 foreslo Regjeringen et tilsvarende kutt, men da ble dette snudd til en økning i budsjettforhandlingene med støttepartiene Venstre og Kristelig folkeparti. Denne gangen blir budsjettprosessen litt annerledes, siden de to partiene ikke så tydelig har forpliktet seg til å være støttepartier for Regjeringen. Det er sannsynlig at Regjeringen vil søke støtte fra varierende hold, og det kan øke risikoen for at budsjettkutt blir vedtatt.

Kulturminnefondet skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminne og kulturmiljø og til at eit mangfold av kulturminne og kulturmiljø kan brukes som grunnlag for fremtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Den siste brukerundersøkelsen viser at 83 prosent av alle søkerne er tilfredse med kontakten med kulturminnefondet, og mener den faglege oppfølginga av prosjektene som kulturminnefondet tilbyr er svært viktig. Fire av fem prosjekt som har fått tilsagn om midler ville ikke blitt realisert uten støtte fra fondet.

 

 

87 094

103 898

92 378

-11,1

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest