Kongebesøk på Glåmos

Foto: Tore Østby

Kong Harald og Kronprins Håkon Magnus besøker nå norske soldater i Glåmos. De kongelige har fått se soldater i stilling og får nå en informasjon om virksomheten. Det er soldater fra brigaden i Nord-Norge som til vanlig er stasjonert på Setermoen. Soldatene ser ut til å sette stor pris på det kongelige besøket.