Rekordtrafikk i dag, kolonner ut måneden

Natt-kolonne igjennom rundkjøringa. Foto: Tore Østby

I løpet av de neste dagene skal 10.000 militære kjøretøy, som har vært med i Trident Juncture, ut av landet. Først skal styrkene returnere fra øvingsområdene til forberedelsesområdene de var i før feltøvelsen. Det betyr stor trafikk til Røros og gjennom Røros til Tänndalen. I dag blir det massiv trafikk i og gjennom Røros.

Deretter skal kjøretøyene forlate Rørosområdet og ut av landet. Totalt skal det gå 550 kolonner til havnene, og dette vil pågå fram til begynnelsen av desember. Brigaden i Nord-Norge forlater Rørosområdet og kjører nordover.

Her er de 71 langdistansekolonnene som er meldt i dag:

 • 4 kolonner fv. 30 Gaasbakken – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 11.00 – 21.01
 • 6 kolonner fv. 30 Tolga – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 17.00 – 22.09
 • 12 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 09.45 – 14.21
 • 2 kolonner E6 Rinnleiret – Støren, fv. 30 Støren – Røros, kl. 07.45 – 11.12
 • 2 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Trondheim, kl. 13.45 – 17.21
 • 1 kolonne fv. 31 Kojan – Vauldalen, kl. 23.59 – 01.25
 • 3 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 09.00 – 10.37
 • 1 kolonne fv. 30 Os – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 09.15 – 10.50
 • 26 kolonner Brekken – Vauldalen, kl. 04.00 – 18.31
 • 1 kolonne E6 Fiborgtangen – Støren, rv. 30 Støren – Røros, kl. 02.00 – 05.17
 • 1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Fiborgtangen, kl. 18.00 – 20.57
 • 4 kolonner fv. 30 Haltdalen – Glåmos, kl. 08.00 – 18.56
 • 1 kolonne E6 Frigård – Støren, fv. 30 Støren – Røros, fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 14.05 – 17.53
 • 7 kolonner fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Bardufoss, kl. 02.00 – 10.00 (neste dag)