Kollisjon mellom militære kjøretøy

Illustrasjonsbilde. Foto: Tore Østby

To militære kjøretøy har kollidert ved Femunden. Ulykken skjedde på Fylkesvei 26 ved Isterfossenved ved 09.30-tiden. Fv 26 er sperret like øst for Isterfossen. Vegen ned mot Sølenstua/Åkrestrømmen er ikke berørt.

Det skal være to tyngre militær kjøretøy som har kolidert og tre personer skal være skadet. De militære kjøretøyene deltar i NATO-øvelsen Trident Juncture, som koordineres fra Storstuggu på Røros.

Det er ikke kjent hvor alvorlig skader det er snakk om, eller hva som er årsaken til ulykken.Spørsmål om nasjonalitet vil Forsvaret svare på når de har oversikt og har varslet i sitt system.