Klima og energiplan utsatt

Komiteleder Inga Evavold har fått mer tid til utredning av klima og miljøplan. Foto: Tore Østby

Formannskapet har i dag utsatt behandlingen av klima og energiplan. Årsaken er at komiteen som utreder saken ikke klarer å sluttføre arbeidet innen tidligere gitt frist.

– Vi kom litt sent i gang med arbeidet, etter at vi ble noe forsinket med en annen større utredningssak. Med en utsettelse vil vi kunne få en sluttbehandling i kommunestyret i marsmøtet, sa komiteleder Inga Evavold til Formannskapet.

Komiteen for helse- og omsorg har utredningen av klima og energiplan for Røros kommune. I mandatet fra formannskapet er tidsfristen for ferdigstilling av planen november 2017.