Klart for stiftelsesmøte

Foto: Tore Østby

Framtiden i våre hender Røros kaller inn til sitt aller første årsmøte 20. august. På agendaen står offisiell stiftelse og ordinære årsmøtesaker. Framtiden i våre hender Røros henvender seg til alle mellom Mjøsregionen og Trondheimregionen.

Framtiden i våre hender ble stiftet i 1974 i kjølvannet av Erik Dammanns bok «Fremtiden i våre hender» og folkeaksjonen som vokste frem. Organisasjonens mål er å utjevne den unødvendige fattigdommen i sør og den unødvendige overfloden i nord. Klimatrusselen og de voldsomme miljøødeleggelsene har også de siste tiårene blitt viktigere saker, samtidig som medlemstallene har økt kraftig.

Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med over 28.000 medlemmer. Det overordnede målet vårt er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv. Vi arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk.

Det er et Interimstyre med blant andre Ida Marie Lee og Hanne Feragen som kaller inn til stiftelsesmøte.