Kjemper om kinovisning

Deler av 6. trinn ved trimkassen. Foto: Røros Kommune.

Ved å gå flest turer til en oppsatt trimkasse i Kvitsanda, kjemper 1.-10.trinn ved Røros skole om ei kinovisning. Tiltaket varer til kong vinter tar overhånd.

Trimk(l)assekampen
Internt bærer tiltaket navnet trimk(l)assekampen. Hver elev kjemper for sitt klassetrinn ved å notere eget navn i boka som ligger i kassen. Det klassetrinnet som har flest noteringer i boka når det hele avsluttes, vil bli belønnet med ei kinovisning.

Trimkassen er plassert slik at det blir en fin luftetur for alle trinn. Noen går i langfriminuttet, mens andre tar dette som en del av gymtimen eller en organisert fellestur for klassetrinnet. Antall navn i boka begynner nå bli mange, da tiltaket har vært i drift en stund.

Kultur og folkehelse
Kinovisningen blir gitt av virksomheten kultur og fritid i Røros kommune.

– Dette er en motiverende premie som drar fram konkurranseinstinktet hos mange. Vi setter derfor veldig pris på bidraget fra kultur og fritid. I tillegg er det en fin måte å vise de tette båndene som ligger mellom folkehelse og kultur, sier folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll.