Kjemper om en 100.000,- kroner

Anne Kathrine Dille er aktiv i Norske Redningshunder. Foto: Nina Grenness

Norske Redningshunder Røros Lag og Røros IL fotball J10 er med i kampen om til sammen en halv million kroner. Toppremien 12 på 100.000,- kroner.  Det er Nord-Trøndelag E-verk  som har lyst ut konkurransen mellom lag og foreninger i Trøndelag, og pengene går til det laget som får flest stemmer i en åpen avstemning. Avstemningen avsluttes torsdag 13. september klokken 12:00. Her kan du stemme på ditt lag! 

I perioden 29. august – 5. september ble det foreslått kandidater til «Laget mitt». Kandidatene måtte være en organisasjonen som har sin aktivitet i en trøndersk kommune. Kandidatene må ha et allmennyttig formål innen idrett, kultur eller humanitært arbeid og være politisk og religiøst nøytrale.

Etter nominasjonsperioden velger en jury ut de lag og foreninger som går videre til en avstemningsrunde. Juryen besto i år av Karen Espelund, Bjørn Høgsnes, Lise Musum Stangvik og Karianne Okkenhaug. Finalekandidatene velges ut fra kandidatenes virksomhet, antall forslag på den enkelte kandidat og kandidatenes geografiske tilhørighet.

For å stemme må du registrere deg. Dette gjør du enten ved å bruke Facebook eller ved å legge inn ditt mobilnummer. Deretter finner du fram til laget du vil støtte i lista. Du kan stemme på så mange lag du vil, men bare én gang pr dag pr lag.

De 25 lagene som får flest stemmer vinner pengepremier. Førstepremien er på 100.000 kroner, og vinnere skal etter avtale kunne profilere NTE som vinner av Laget Mitt 2018. Andrepremien på 50.000 kroner og tredjepremien er på 25.000 kroner. De neste 22 lagene med flest stemmer får 10.000 kroner hver. I Instagramkonkurransen er det tre kategorier, hvor hver av de tre vinnerne får 10.000 kroner hver. I tillegg gjennomføres en trekning under livesendingen på Facebook den 13. september kl.19.00, hvor 8 tilfeldige lag vinner 10.000 kroner hver.

Instagram-konkurransen #ntelagetmitt

Alle lag som er med videre til avstemning kan også delta i Instagram-konkurransen. Post et bilde mellom 7. september og 13. september, og merk bildet med #ntelagetmitt. I Instagram-konkurransen #ntelagetmitt er det tre kategorier: “mest kreative boomerang”, “beste lagånd” og “bry-deg prisen”. Juryen velger ut et vinnerbilde fra hver kategori, som får en pengepremie på 10.000 kroner.