Kjempeoppvask etter Trident Juncture

Stridsvognen vaske ren for smitte. Foto: Tore Østby

I løpet av de nærmeste dagene forlater 10.000 kjøretøyer vårt område, etter å ha vært med i NATO-øvelsen Trident Juncture. Mange av dem forlater landet på båt, jernbane og veier. Andre kjøres tilbake til sine faste baser i Norge, og mange av dem skal til Nord-Norge.

Før kjøretøyene forlater området skal alle kjøretøyene rengjøres grundig, og det er spesielt understell, hjul og belter det er fokus på. Dette gjøres blant annet for å unngå spredning av smittsomme sykdommer. Et spesielt fokus er det på å hindre spredning av Skrantesjuke eller Chronic Wasting Disease (CWD).

En av mange vaskestasjoner er ved lokalene i Osloveien, der Tamnes Transport holdt til tidligere.

Løytnant Dan Andre Dørum ble intervjuet av Tore Østby.