Kjellmark protesterer mot anbudsregler

Daglig leder i Johan Kjellmark AS, Trond Ole Schølberg. Arkivbilde - Foto: Tore Østby

Teknisk sjef i Røros kommune Dag Øyen, opplyser Johan Kjellmark AS har protestert mot anbudsreglene for det nye Øverhagaen bo helse og velferdssenter. Som Rørosnytt skrev i går, er alle lokale entreprenører utelukket fra å legge inn anbud, fordi det stilles krav om at totalentreprenøren skal ha gjennomført minimum ett tilsvarende prosjekt, som her er angitt til å være totalentreprise for helsebygg på over 8000 m2, de siste 5 år.

Det er ABAKUS som gjennomfører anbudsrunden for Røros kommune. Rørosnytt har i mail spurt om Røros kommune er innforstått med kravene som stilles for å delta i anbudskonkurransen. Rørosnytt får ikke svar på det spørsmålet.

Røros kommune har mottatt et brev fra Johan Kjellmark AS angående våre kvalifikasjonskrav i anskaffelsen og at de utelukkes. Røros kommune ønsker å stile svar direkte til avsender. Så, da får du følge med på postlista, skriver teknisk sjef Dag Øyen i en mail til Rørosnytt.

Rørosnytt har så lagt ikke lyktes å få kommentar fra Johan Kjellmark AS på saken. Vi har bedt om innsyn i brevet fra Johan Kjellmark AS og svaret fra Røros kommune.