Foto: Tove Østby

Kan bli Norges musikkommune

Røros er sammen med ni andre kommuner nominert til Norges musikkommune 2017. Norsk musikkråd har hvert år siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv.

Kåringen tar utgangspunkt i hvilke muligheter innbyggere i alle aldersgrupper har til å delta i og oppleve musikk, dette i tråd med Norsk musikkråds verdigrunnlag. De ser blant annet etter i hvilke grad kommunens musikkvisjoner er nedfelt i planer og strategier, og hvor synlig aktør kommunen er i det lokale musikklivet. Ikke minst er det viktig at kommunene legger til rette for at innbyggerne har ordentlige og egnete øvingsfasiliteter og arenaer for fremføring.

De nominerte i 2017 er : Bø i Telemark, Tolga, Os i Hedmark, Folldal, Sauherad, Volda, Gloppen, Engerdal, Vang og Røros. Fjorårets vinner var Arendal.

De nominerte er på bakgrunn av Kostra-tall utarbeidet av Telemarksforsking. Følgende parametere har ligget til grunn:

1.Undervisning i musikk i kulturskolen (antall timer)

2. Antall musikere bosatt i kommunen.

3. Antall konserter (omsetninger basert på tall fra de store billettselskapene)

4. Tildelinger Frifond musikk

5. Deltagere på kurs i regi av Musikkens studieforbund.

6. Medlemmer i kor

7. Medlemmer i korps

Videre har alle de nominerte kommune blitt bedt om svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan vil du beskrive musikklivet generelt i din kommune?
  • Hva er det viktigste dere gjør for å tilrettelegge for det frivillige musikklivet, som kor, korps, band og orkestre?
  • Har dere noen målsetninger i kommuneplanen (eller kommunedelplanene) som er spesielt relevant for det lokale musikklivet, i tilfelle hvilke?
  • Hva er de viktigste møteplassene og kulturarenaene i kommunens regi (eller som kommunen bidrar til), som det lokale musikklivet kan benytte seg av?
  • Hvordan vil du beskrive kommunens prioritering av musikktilbudet, sammenlignet med andre prioriteringer for kulturtilbudet?
  • Hva er de beste argumentene for at din kommune bør bli Norges musikkommune 2017, slik du ser det?

Norsk musikkråd har en fagjury som vil ta en samlet vurdering på et jurymøte 22. mai. Juryen består av: Eline Moe Melgalvis (Styreleder i Norsk musikkråd), Torbjørn Heitman Valum (Daglig leder i Norske konsertarrangører), Hege Haukeland Liadal (Familie- og kulturkomiteen og stortingsrepresentant, AP), Åse Vigdis Festervoll (Generalsekretær i Norsk kulturforum), Iver Waage (Oslo musikkråd) og Lars Bremnes (artistrepresentant).

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest