Jubel for Riksantikvaren

Foto: Tove Østby

Tilskudd fra Riksantikvaren gir full jubel hos Rørosmartnan. Riksantkvaren ønsker å bedre vilkårene for lasskjørerne som kommer til Røros i Rørosmartnan, og har bevilget 1.295.000 kroner til dette. Pengene går som støtte til bygningstiltak for flere overnattings – og stallplasser.

– Vi er så utrolig glad og takknemlig for at Riksantikvaren har øremerket midler for å bedre stall –og overnattingsplasser for lasskjørere og forbønder under Rørosmartnan. Forutsigbare og gode rammevilkår er helt vesentlig for å opprettholde formidlingen for kommende generasjoner!

Lasskjørertradisjonen er en viktig del av vår immaterielle kulturarv, og gjenopptakelsen av den tradisjonelle forbondkjøringa i 1981 og revitalisering av de gamle ferdasgårdene på starten av 2000- tallet har ført til et sterkere kvalitetsstempel på Rørosmartnan.

Den levende kulturformidlingen gir en unik opplevelse du bare kan oppleve her og er selve bærebjelken i arrangementet. Mye planlegging, tid og arbeid legges ned i alt fra kunnskapsoverføring til fremskaffelse av utstyr og klær, oppkjøring av leder og ikke minst trening av hester for å gjennomføre en slik tur.

At vi har et mottaksapparat og en arena for å kunne ta imot ferdasfolket er helt avgjørende for at de kommer til Rørosmartnan! Anerkjennelsen fra riksantikvar Jørn Holme, som nå dessverre slutter i jobben, betyr mye for hele lasskjørermiljøet og Rørosmartnan, Hans ønske om å bedre rammebetingelsene var den beste avskjedsgaven vi kunne få, skriver Rørosmartnan i ei pressemelding.