Investerer for 180 milioner

Rådmann Kjersti Forbord Jensås, Ordfører Hans Vintervold og formannskapssekretær Beate Møller. Foto: Tore Østby

Formannskapet stilte seg i dag bak Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 og investeringer i økonomiplanen for 2020 til 2022. I budsjettet for neste år ligger det investeringer for 180 millioner kroner. I 2020 skal det investeres 168 millioner kroner. I løpet av to år skal det lånes i overkant av 270 milioner kroner.

Det er flere store prosjekter som legger grunnlaget for de største låneopptakene. Det skal blant annet på plass en ny omsorgsstruktur, tjenester skal digitaliseres, Det skal bygges et  teknisk senter, byggest ut ved legesenteret, bygges ny sentrumsbarnehage og etableres en ny vannkilde for Røros sentrum. Det er ikke budsjettert med svømmehall eller nytt bibliotek i perioden 2019 – 2022

En del av investeringene i omsorgsstrukturprosjeket vil bli kompensert av tilskudd ved utgangen av perioden. Røros kommunes lånegjeld i henhold til KOSTRA, er per årsoppgjøret for 2017 moderat, både sammenlignet resten av landet. Investerinene som er planlagt nå, vil øke gjeldsnivået. Norges Bank og kommunens långivere er samstemt i at kommunenes rentekostnader vil øke i årene som kommer. Dette betyr at Røros kommune må betale mer gjeldsrente både på de lånene kommunen allerede har, og fremtidige låneopptak.

Tabellen viser at gjelden vil øke de nærmeste årene.