Investerer 10 millioner i dyrevelferd

Inne i den store fjøsbygningen blir det sykestue, fødestue og kalveareal. Foto: Tore Østby

Ved Galåvolden gård står en ny driftsbygning på 900 kvadratmeter snart ferdig. Det er Galåen Samdrift som utvider fjøsarealet til omlag 3000 kvadratmeter.

Nybygget, som koster i overkant av 10 milioner kroner, gir ikke så mye økt produksjonskapasitet, men skal gi langt bedre dyrevelferd. Nybygget skal blant annet romme sykestue, fødestue og nytt areal for kalver.

Det er de fire bøndene Morten Galåen, Bjørg Evavold, Jens Inge Galaaen og Lars Jacob Galåen som eier samdrifta med 25% hver.