Foto: Tove Østby

Ingen tvangssammenslåing av Røros kommune

Det blir ingen tvangssammenslåing mellom Røros og nabokommunene. Det går frem av en pressemelding fra FrPs Helge Andre Njåstad som er leder av kommunalkomiteen på Stortinget. Han har ledet forhandlingene om region- og kommunereformen. Bakgrunnen for at det ikke blir tvangssammenslåing her er en avtale mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre. Her er pressemeldingen i sin helthet:

Helge Andre Njåstad

I dag legger samarbeidspartiene fram en avtale om kommune- og regionreformen. Reformen er basert på frivillighet, samtidig som samarbeidspartiene H, FrP, KrF og V har gjort vedtak om at Stortinget kan skjære igjennom i saker hvor sammenslåing er hensiktsmessig sett fra et regionalt perspektiv. 153 kommuner har ja-vedtak til sammenslåing, med 94 kommuner som har gjensidige positive vedtak.

– Kommunereformen beviser langt på vei at lokalbefolkningen og kommunepolitikere tar ansvar for at utviklingen i Norge går i riktig retning. Kommunereformen begynner nå å ta form og med mer enn 94 kommuner som slår seg sammen frivillig, vil kommunekartet se annerledes ut i 2020. Dette er en reform som er satt til liv av kommunene selv der ordførere og innbyggere har tatt utfordringene med kommunestrukturen på alvor, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunalkomiteen.

– At kommunereformen gjennomføres er et resultat av at det i mange år har blitt etterspurt av kommunepolitikere og fagpersoner, og er dermed ikke en føring fra statlig hold. Kommunereformen er en prosess som startet nedenfra og ble bestilt av lokalpolitikere fra Frp, H, V, KrF og Ap på sine landsmøter. Reformen er basert på frivillighet ved at kommuner på egen hånd har hatt samtaler og gjort avtaler med sin nabokommune.

– Mye har forandret seg siden sist kommunesammenslåing på 60-tallet, blant annet befolkningsmønstre, forventninger til kommuner og befolkningsmønstre.

Over 1,3 millioner innbyggere vil bo i en ny kommune etter de frivillige sammenslåingene blir gjennomført 1.1.2020. Reformen har gitt resultater.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest