Ingen nye søknader om tippemidler

Kunstgressbanen vil trolig få resten av tildelte tippemidler i år. Foto: Tove Østby

Det har ikke kommet inn nye søknader om tippemidler i år. På årets liste over anlegg som søker om spillemiddelfinansiering står det 5 ordinære anlegg, samt et nærmiljøanlegg. Alle de ordinære anleggene er fornyede søknader som også stod på prioriteringslista i 2018.

Kunstgressbanen i Brekken fikk halvparten av sin søknad vedtatt i årets tildeling. Det er grunn til å tro at siste halvdel av dette vedtas av Trøndelag fylkeskommune i 2019. De resterende av de fornyede anleggene har fått søknadene sine godkjent, men ikke fått tildelt midler. Disse skal alltid fornyes fram til de blir tildelt midler.

Her er det prioriterte listen vedtatt av Formannskapet:

Ordinære anlegg:

1 Brekken il (51316) – Brekken stadion, kunstgressbane (fornyet)

2 Røros jeger og fiskeforening (70563) – Kvennhusbekken leirduebane (fornyet)

3 Røros il (71691) – Øra stadion, kunstgressbane, lysanlegg (fornyet)

4 Glåmos skytterlag (53972) – Glåmos samfunnshus, miniatyrskytterbane (fornyet)

5 Røros il (21911) – Langegga ski- og friluftsanlegg, rehabilitering lysanlegg (fornyet)

Nærmiljøanlegg:
1. Røros IL (74174) – Øra sentralidrettsanlegg, orienteringskart-sentrum sør