Ingen får alt de vil ha

Bueskyting er den største aktiviteten i HEG IL. Foto: Tore Østby

Torsdag fordeler Formannskapet Røros kommunes tilskudd til idrettsformål i 2018. Det ligger 285.000 kroner i potten, og i søknadene som har kommet inn, bes det om mye mer.

Rådmannen innstiller på at alle som har søkt skal få, men ingen av de som har satt et beløp, får så mye som de har søkt om. I fem av søknadene er det ikke satt noe beløp.

Det har i år kommet inn 11 søknader. Fordelingen skjer på bakgrunn av medlemstall og aktivitet. Av midlene går 30 000,- kroner til idrettsrådet. Dette er øremerket trener- og lederopplæring i lagene, og det enkelte idrettslag søker idrettsrådet om midler til dette.

I år skjer søknadsbehandlingen først når det står igjen 2 og en halv måned av året.

– Grunnen til at det har tatt så lang tid fra søknadsfristen til den nå blir behandlet er at idrettsrådet ikke har hatt tilgang på årets medlemstall før nå, heter det i saksutredningen til Formannskapet.

Under kan du se søknadssum og tilskudd foreslått i Rådmannens innstilling.