Ingen CO2-ekvivalenter å spore i Røros-budsjettet

Leder for Miljøpartiet de grønne Røros, Hanne Feragen. Foto: Tove Østby

Leserinnlegg fra Hanne Feragen, leder Miljøpartiet de grønne Røros:

Det grønne skiftet er ikke noe som skjer i en galakse langt, langt borte; det skjer i en kommune nær deg, nemlig HER på Røros!

Røros kommune har vedtatt en klima- og miljøplan for 2018-2030, som sier at det skal beregnes klima- og miljøkonsekvenser i alle planleggings- og
rapporteringsprosesser, og at det skal etableres årlige klimabudsjetter og -regnskap.

Å gjenta med bare ord i planer og budsjetter år etter år at kommunen skal fase ut fossilbilparken og bruke andre byggematerialer enn betong, vil ikke hjelpe stort om man ikke oppgir i budsjettet hvor mange CO2-ekvivalenter som kuttes pr. budsjettpost.

For at Norge skal ta vår del av ansvaret, må vi kutte minst 60 % fra 1990-nivå innen 2030 for å holde oss innenfor 1,5 graders oppvarming. Miljøpartiet de grønne vil ha en klimakur for 1,5 grader på alle politiske nivå, og vi får gjennomslag for klimabudsjett og klimaregnskap i fler og fler kommuner og fylker. Det er enkelt for Røros kommune å be om hjelp i form av rådgiving og budsjettmaler. MDG Røros formidler gjerne!

For å nå et kommunalt klimabudsjett i tråd med Parisavtalen, er klimasmarte kommunale innkjøp et veldig effektivt middel. I vår kommune gjøres anskaffelser gjennom foretaket Abakus AS. I dag er det ingen automatikk i at anbudskonkurranser har klima- eller miljøkrav, eller at foretak som ønsker å prekvalifisere seg må dokumentere tilfredsstillende klima- og miljøforpliktelser.

Ifølge Abakus AS er det sjelden at anbudskonkurranser inneholder klima- og miljøkrav, og det er helt opp til kommunen å sørge for dette. Hvordan skal ellers kommunen bidra til Norges klimakutt som er ratifisert gjennom Parisavtalen?

Mens temperaturen på kloden øker og vi venter på at Norges kommuner tar tilstanden på alvor, må regjeringen sette strengere rammer gjennom nasjonalt lovverk.

Anskaffelsesloven setter noen vage krav til miljømessige konsekvenser, men klimautslipp er ikke nevnt. I lovens § 16 åpnes det for at det kan vedtas nye forskrifter med miljøkrav:
«… Departementet kan gi forskrift om at oppdragsgiver skal stille nærmere bestemte energi- og miljøkrav som har sitt utspring i EØS-avtalen, WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av.»

Og en slik forskrift må vi få!

Så altså, på lokalt plan; MDG Røros sitt enkle høringssvar til kommunebudsjettet er:
1) Kommunebudsjettet for 2019 skal inkludere et klimabudsjett med tallfestede budsjettposter for klimautslipp.
2) Alle kommunale innkjøp skal være i tråd med Parisavtalen.

Da skulle alt gå bra!

Hanne Feragen, leder Miljøpartiet de grønne Røros