Ikke Norges musikkommune

Foto: Tove Østby

Røros ble ikke Norges musikkommune. Røros var sammen med ni andre kommuner nominert til Norges musikkommune 2017. Norsk musikkråd har hvert år siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv.

Gloppen er Norges musikkommune 2017.

Prisen er 50.000,- kr til et musikktiltak i kommunen. Juryen vurderer blant annet hvordan kommunens visjoner for musikklivet er nedfelt i planer og strategier. Ikke minst er det viktig at kommunene legger til rette for at innbyggerne har ordentlige og egnete øvingsfasiliteter og arenaer for øving og fremføring av musikk, skriver Norsk musikkråd i en pressemelding.

Juryens begrunnelse:

  • Gloppen er et godt eksempel på en liten kommune som bruker ressursene sine godt. Det har ført til et variert og aktivt musikkliv, med godt samarbeid mellom det offentlige og det frivillige. Kommunen har i mange år prioritert musikk høyt i kulturbudsjettet. De yter direkte økonomisk støtte til sang- og musikklag og musikkfestivaler. I tillegg indirekte støtte ved å tilby gratis husleie for øvingslokaler. Gloppen har et mangfold bla. av kor og korps, i tillegg til kammermusikere, rytmiske utøvere, kirkemusikere og folkemusikere. Kommunen kan vise til stor aktivitet i alle aldersgrupper, og prioriterer egnede lokaler til utøverne.
  • Gloppen kommune har gjennom flere år mange år, både politisk og administrativt arbeidet planmessig for å løfte det lokale kulturlivet generelt og musikklivet spesielt. Gloppen kommune har gjennom langsiktig planarbeid tatt betydelige grep for å legge til rette for musikk- og kulturlivet i kommunen. Kommunen er opptatt av å legge til rette for alle musikksjangre, for utøvende aktiviteter, konserter og festivaler.
  • Gloppen er vertskommune for Firda vgs. med fylkesdekkende linjer på musikk, dans og drama. Dette medfører også at de har fått til et nettverkssamarbeid rundt kulturskolen, mellom kommunen og fylkeskommunen. Det gjør at de kan ansatte profesjonelle musikere med høy faglig kompetanse som yter tjenester både for skolen og kulturskolen, samt medvirker i konserter og prosjekter for frivillige organisasjoner.
  • Gloppen kommune har en egen kulturadministrasjon, der kultursjefen er medlem av rådmannens ledergruppe. Slik sett har kulturlivet en god politisk forankring gjennom saksbehandling, budsjettarbeid og planlegging. Administrasjonen er også med i diverse arrangementskomiteer, og deltar i Gloppen festivalforum, et samarbeidsnettverk for alle musikkfestivalene i kommunen. Kulturnatt og Vinterfestival er samarbeidsarrangementer hvor kommunen bidrar til aktivisere og koordinere frivillige og offentlige aktører.
  • Gloppen har et relativt nytt kulturhus, der frivillige organisasjoner har redusert leie. Av 85 forestillinger i kultursalen i 2016, var rundt 50 lokale produksjoner.
  • Kommunen har egen rockebinge for ungdom og andre som trenger øvingslokale, i tillegg til øvingslokaler på skolene. Andre viktige arenaer er Heradsplassen, kirkene og grendahusene.

Metode:

Tidligere år har publikum fritt kunne nominere kommuner til prisen, før en fagjury har tatt den endelige avgjørelsen. I år baserer vi nominasjonene på indikatorer/kvantitative tall fra Telemarkforsknings kulturindeks. Dette gave en toppliste med ti kommuner hvor vi har undersøkt musikklivet spesielt, står det i pressemeldingen.

Juryen har bestått av:

Eline Moe Melgalvis (Tidligere styreleder i Norsk musikkråd)

Lars Bremnes (Artist og låtskriver)

Torbjørn Heitman Valum (Daglig leder i Norske konsertarrangører)

Iver Waage (Anleggsansvarlig, Oslo musikkråd)

Åse Vigdis Festervoll (Tidligere generalsekretær i Norsk kulturforum)