Ikke meldt om kolonner i dag

Natt-kolonne igjennom rundkjøringa. Foto: Tore Østby

For første gang under NATO-øvelsen Trident juncture er det ikke meldt om kolonner til og fra eller igjennom Røros. Militær trafikk blir det likevel på veien i Røros også i dag. Det er bare kolonner over lengre avstander som blir varslet.

Nå er øvelsen inne i sine mest aktive dager med krigsøvelser. Dette foregår hovedsakelig sør for Røros. Kommandosenteret for øvelsen ligger fortsatt i Storstuggu, og det vil gå en del trafikk mellom Røros og øvingsområdene. Det vil også være noe militært utstyr som kjøres mellom øvingsområdene og basene som er opprettet i Røros kommune.

Det blir stor kolonnetrafikk igjen, når alt materiell og alle mannskaper skal fraktes ut av området etter endt øvelse.