Ungdommens hus. Foto: Tove Østby

Ikke brannsikkert nok

Konklusjonen fra det Interkommunal brann- og redningsledelsen etter brannsyn på Ungdommens hus, er at mye må gjøres. Sikkerhetsnivået i byggverket er ikke oppgradert etter nyere byggeforskrift. Forebyggende plikter for eieren av bygget, som er Røros kommune, er ikke utført, og systematisk sikkerhetsarbeid er ikke gjort.

I handlingsplan for byggtekniske oppgaver er det satt tidsfrister for en rekke tiltak. Risikovurdering av bygget skal gjøres av bygningseier og bruker innen 15. februar. Rutiner og insttrukser skal være utarbeidet inne 20. mars. Brannvarslingsanlegg må monteres innen 20. mars. Bygningstekniske arbeider, deriblant rømningsveier fra 2. etasje utføres innen 1. mai.

Det påpekes også i tilsynsrapporten at rømningsveier må holdes åpne, og at det må gjennomføres brannøvelse.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest