I dag fyller Rørosbanen 140 år

Det ble åpnet på fredag den 13. oktober for 140 år siden. Kong Oscar kong Oscar II åpnet Rørosbanen. 13. oktober er Rørosbanens fødselsdag. og 140 år er verd å feire. NSB markerer dagen med enkel servering på flere av avgangene, og Rørosnytt markerer dagen med å være med fra Hamar til Røros i ettermiddag.

Rørosbanen er 382 kilometer lang, og strekker seg fra Hamar til Støren. Togene som gikk der i starten gikk på damp. nå går det på diesel. 140 år etter at banen ble etablert, og 121 år etter at Bergstaden Røros fikk elektriske gatelys, venter vi fortsatt på at banen skal elektrifiseres.

Da Rørosbanen kom, revolusjonerte den frakt fra Oslo til Trondheim. Før banen gikk varene med dampbåt, og det tok opp mot en uke. Da banen åpnet var frakttiden 36 timer.

Ruta over Røros var ikke korteste vei mellom Hamar og Trondheim. Kjente personligheter i norsk samfunnsdebatt, som parlamentarismens far Johan Sverdrup, og dikteren Bjørn Stjerne Bjørnson argumenterte for å legge banen over Kvikne. Til slutt vant Rørosalternativet med 67 mot 44 stemmer i Stortinget.

Den siste strekningen som bant Rørosbanen sammen til en bane var Støren – Rena. 2400 jernbanearbeidere bygde banen på fem år. Under byggingen braket arbeidere og oppdragsgivere sammen i en av de første arbeidskonfliktene på norske jernbaner. Det skjedde i 1873. Et arbeidslag på Støren gikk til streik fordi de fikk mindre betalt enn de som drev på litt lengre oppe i Gauldalen, nærmere bestemt på Singsås. Arbeiderne på Støren fikk gjennomslag for sine krav.

De første lokomotivene som trafikkerte var engelske, og hadde betegnelsen type IV og V. I starten gikk togene på såkalt smalspor, og først i 1941 fikk hele banen normalspor. En periode med varierende sporbredder langs banen, lå det tre skinner ved siden av hverandre på to strekninger.

Først i 2002 ble fjernstyringen mellom Hamar og Røros ferdigstilt. De kom på plass etter en stor togulykke. 4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åstad stasjon på Rena. 19 mennesker omkom i ulykken.

NSB har 20 avganger med persontog til Trondheim og 36 avganger til Hamar i uka. Rørosbanen er svært viktig for å bringe folk til og fra Røros.

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporombyggingstoget legger nye sviller i Østerdalen. (Foto: Bane NOR)

FREMTIDEN PÅ RØROSBANEN

 

Rørosbanen har vært gjenstand for store og tunge oppjusteringer gjennom de siste årene. Blant annet har utskifting av sviller vært et fokusområde. Gamle kreosotsviller er byttet ut med moderne betongsviller. Det samme er gjort med slitte betongsviller. De siste fem årene er det skiftet ut nærmere 25.000 sviller hvert eneste år på denne banen.

– Dette har vært et betydelig løft for banen, sier banesjef for Røros- og Solørbanen, Stig Moen. Han understreker at betongsviller gjør sporet mer sikkert og stabilt og sikkert. Videre blir sporet mer komfortabelt, og ikke minst vil punktligheten øke.

Det er nettopp godsmulighetene og mengden av skog som preger strekningen i dag. I 2015 oppgraderte Bane NOR tømmerterminalen på Koppang for 70 millioner kroner. Bane NOR eier terminalen, mens den drives av aktører innenfor skogindustrien i Østerdalen.
I Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018 til 2029 legger regjeringen opp til en rekke tiltak for å styrke godstransporten på jernbanen, blant annet med gjennomføring av en godsstrategi. Dette inkluderer elektrifisering av Røros- og Solørbanen mellom Kongsvinger og Hamar, samt vesentlig utvikling på flere terminaler.

 

Det er ledig kapasitet til mer godstrafikk på Rørosbanen. Strekningen er også omtalt som dobbeltsporet mellom Hamar og Trondheim, og ved flere anledninger har tog blitt flyttet over fra Dovrebanen når denne har blitt stengt for vedlikehold eller ved større ras.
Jernbanedirektoratet jobber med anskaffelser av fremtidens tog på det norske jernbanenettet. En mulighet for Rørosbanen er såkalte bimodale tog som kan kombinere elektrisk og diesel framdrift. Når Trønderbanen er ferdig elektrifisert vil disse nye togene kunne brukes i persontrafikk på Rørosbanen. Dersom dette skjer vil det være et betydelig løft både for kapasitet og komfort for passasjerene på Rørosbanen

 

Rørosbanen er fortsatt en sprek 140-åring, og er klar for å ta på seg mer aktivitet i de kommende årene.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn