Hospitering for elever ved Røros videregående skole

Rektor ved Røros Videregående skole, Hilde Knutsen. Foto: Tove Østby

Elever ved Røros videregående skole, studiespesialiserende studieprogram, skal være to dager ute i en bedrift for å lære mer om karrieremuligheter og arbeidsliv i vår region. Våren 2018 er dette lagt til torsdag 14. og fredag 15. juni. Dette er et tiltak elever har etterspurt og som næringslivet selv har foreslått. Vi har gjennomført dette siden 2015. Elevene får kjennskap til bedriftens hovedoppgaver, hvilke yrkesgrupper som finnes ved arbeidsplassen og hvilke studier som kvalifiserer til disse, skriver rektor ved Røros Videregående skole, Hilde Knutsen i en pressemelding.

Elevene skal se hvordan en typisk dag på jobben fortoner seg for en eller to av de ansatte – jobbskygging, og karrieremuligheter, arbeidsmiljø, lønn, osv.

Målet med tiltaket er:

Å bidra til at elevene får kunnskap om lokale kompetansearbeidsplasser.

Å bidra til at lokalt næringsliv får markedsført seg for fremtidig arbeidskraft.

Å bidra til å dekke fremtidig kompetansebehov i vår region

Å bidra til å knytte kontakt mellom lokalt næringsliv og fremtidig arbeidskraft.

Å bidra til at ungdommen kommer tilbake til regionen når de har fullført sin utdanning.

I etterkant av hospiteringen lager elvene en rapport som presenteres muntlig i klassen, slik at erfaringer deles.

– Jeg oppfordrer bedriftene til å ta godt imot elevene når de kommer og ønsker både bedrifter og elever lykke til med årets hospiteringsdager, sier Hilde Knutsen.