Henter fôr på AVINOR-Jord

Helge Nygjelten er leid inn som rundballsjåfør av Tore Grue, som driver jorda ved flyplassen. Foto: Tore Østby

Lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP Gudbrand Rognes har satt seg som mål at flyplassen skal bli mer matnyttig bokstavelig talt. Flyplassen ligger på gammelt jordbruksland, og jordene innenfor sperregjerdet høstes hvert år av Helge Nygjelten.

Nå legges det planer for å utnytte en enda større del av området til jordbruk etter hvert, og allerede i år tilbys et nytt område for slått i nordenden av flyplassen.

Det er Jan Håvard Solhus som slår på området nord for flyplassen i dag. Han har satset stort på landbruk, og bygde en stor ny driftsbygning på Orvos i fjor. Tørken har skapt bekymringer det første driftsåret med stort nytt fjøs.