Hedret som æres-UKM´er

Arnt Erik Bukkvoll. Foto: Tove Østby

Arnt Erik Bukkvoll ble i dag hedret som æres-UKM´er. Han fikk diplom for sin enorme innsats for kulturdeltakelse og -læring for ungdommer i Røros kommune, samt mangeårig deltakelse i UKM. Diplomen ble delt ut av UKM-konferansierene, på sceneforestillingen i ettermiddag.