Hans leder for Flyplassalliansen

Flyplassalliansen hadde sitt stiftelsesmøte på Gardermoen 10.10.2018 hvor 14 kommuner var representert. Flyplassalliansen består av kommuner som har lufthavner. Styreleder for Flyplassalliansen er ordfører i Røros kommune, Hans Vintervold.

Styresammensetning Flyplassalliansen

  • Hans Vintervold, styreleder (ordfører Røros)
  • Amund Hellesø, styremedlem (ordfører Vikna)
  • Remi Solberg, styremedlem (ordfører Vestvågøy)
  • Inger Torun Klosbøle, styremedlem (ordfører Nord-Aurdal)
  • Kjell Neergaard, styremedlem (ordfører Kristiansund)

Flyplassalliansen vedtok følgende uttalelse:

Flyplassalliansen er urolig for hvordan avgiftspolitikken innen luftfarten rammer hele Norge sitt kollektivtilbud, og da særlig flyplassene i Distrikts-Norge.

God utvikling i samferdsel er avhengig av bærekraftige rammebetingelser som gir næringslivet vekstmuligheter. Samferdselsdepartementet bør derfor innføre differensierte avgifter basert på reiseavstand, på linje med resten av Europa.

For å redusere avstandsulempene for Distrikts-Norge, anbefaler vi at departementet unntar fly med startvekt under 20 tonn (50 seter eller mindre) for passasjeravgift. Dette utgjør ca. 50 millioner kroner. En kan for eksempel øke den generelle passasjeravgiften med 3 kroner, så blir dette provenynøytralt i budsjettet. I tillegg anbefaler vi å gjeninnføre bunnfradrag for startavgiften og i stedet øke grunnsatsen.

Dersom ikke avgiftspolitikken endres, står man i fare for å ødelegge den positive utvikling som luftfarten har hatt de siste årene. For oss er det viktigere med vekst og verdiskaping i Distrikts-Norge enn billige utenlandsruter. Det er et paradoks at det er betydelig større avgifter på korte innenlandsreiser enn på lange utenlandsreiser.

Flyplassalliansen ber Samferdselsdepartementet innføre virkemidler for å redusere kostnader forbundet med flyreiser som både næringslivet og befolkningen i distriktene er avhengige av, står det i en pressemelding.