Halv tippemiddelpott til Brekken

Arkivfoto: Jan Ove Sorken

Trøndelag fylkeskommune har delvis innvilget en søknad fra Brekken IL på tippemidler til kunstgressbanen. Det var søkt om 1.826.000 kroner i tippemidler til banen. Vedtaket fra Fylkeskommunen, er et tilskudd på 914.000 kroner.

Brekken har muligheter til å søke om å få resten av søkebeløpet ved neste korsvei. Når tildelt beløp er lavere enn søknadsbeløpet, slik som i dette tilfellet, kan søknaden gjentas påfølgende år.

Kunstgressbanen har skapt stor aktivitet i Brekken. Fotballen i fotballbygda har blomstret opp, og banen kommer også til nytte i skolesammenheng. Ildsjelene i Brekken IL solgte både  500 luer, gresstorv fra den gamle gressbanen for å finansiere ny kunstgressbane.