Grundig befaring på Langegga

Folksomt på befaring i Langegga. Foto: Tore Østby

Lagmannsretten gjennomførte i dag en grundig befaring i Langegga. Følget så på alle de aktuelle hyttene og adkomstveiene til dem. Det ble også sett på Røros Idrettslag sine anlegg, og Lagmannsretten tok seg god tid inne på skiskytterarenaen.

Rettens administrator klarlegger forholdene rundt en hyttevei, sammen med Geir Wagnild fra Statskog og hytteeier Jan Ivar Ødegård.
Foto: Tore Østby

Befaringen foregikk i en god og ryddig tone, Enkelte av hytteeierne ble engasjert på sentrale steder, da det som er gjort i området ble gjennomgått. Snauhogging langs traseen utført av dugnasmannskaper fra Røros IL i 2013 eller 2014, kan ha utløst, eller i hvertfall satt fart på hytteeiernes kamp for helårs bilvei på Egga.

Etter befaringen var det vitnenes Aage Aas og Helge Sundberg sin tur i retten. Aage Aas har mange år bak seg som både leder i styret og daglig leder for Røros Idrettslag. Aage Aas fortalte om dugnadsarbeidet som er nedlagt i området gjennom flere år. I følge Aas var det ikke konflikter med hytteeierne i hans tid.

Helge Sundberg var styreleder i Røros IL fra 1996 – 1999. Han var inne i administrasjonen i Idrettslaget fra 1983, og er fortsatt det. Har deltatt i byggeprosjektene kontinuerlig. Har også hatt hovedansvaret for byggeprosjekt. Idrettslaget har brukt 3,2 millioner kroner i dugnadsinnsats og annet i området.

Sundberg fortalte at bilbruken har økt betraktelig i takt med oppgradering av løypetraseene. Området er opparbeidet over tid. Det er gjort betydelig arbeid på traseen, både med manuelt arbeid og med maskiner. oppe på egga er det lagt grus flere ganger. Det er utført hugstarbeid langs traseen gjentatte ganger. Arbeidet har pågått nærmes kontinuerlig.

Sundberg sa at i årenes løp har det aldri vært bilkjøring på vinterstid, eller fremmet noe krav om brøyting. Hansa det er merkelig at kravet ikke har dukket om før dersom det eksisterte. Sundberg mener kravet om brøyting plutselig dukket opp for få år siden. Nå har retten tatt pause, før advokatene slipper til med sine prosedyrer.