Ja til privatskole på Glåmos

Undervisningsdirektoratet har godkjent søknaden fra ei gruppe foreldre, om etablering av Montesorriskole på Glåmos. I flere år har Glåmos skole vært nedleggingstruet. For å se på hva som kunne gjøres med situasjonen ble det i januar 2015 arrangert et allmøte i regi av FAU Glåmos sammen med FAU Brekken skole. Der ble det informert om montessoripedagogikken og hvordan man starter en montessoriskole.

Et spørreskjema i etterkant av møtet viste at det store flertall var positiv til intitativet og det ble dannet en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å sende inn søknad til Utdanningsdirektoratet om å få etablere en friskole på Glåmos.

Søknaden ble sendt og er nå ferdigbehandlet, og undervisningsdirektoratet har gitt tillatelse til oppstart av montessoriskole på Glåmos. Foreldrene som skal ha barna sine på Glåmos skole i årene framover må derfor ta stilling til om etablering av en friskole er aktuelt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn