38,2 millioner i overskudd

Resultatet før skatt ble 38, 2 millioner kroner. Forretningskapitalen økte med 2,5% til 5,5 milliarder kroner. Tallenes tale er klar. 2015 ble et godt år for Rørosbanken.

Mandag 29. februar ble det avholdt møte i forstanderskapet hvor bankens årsregnskap for 2015 ble gjennomgått og godkjent.

– En fortsatt god drift med tilsvarende overskudd gir RørosBanken mulighet til å være den aktive støttespiller for lokalt næringsliv. Videre gir dette også RørosBanken mulighet til å tilbakeføre betydelig midler i form av gaver til allmennyttige formål herunder bankens næringsfond som RørosBankens forstanderskap avsatte samlet kr. 1,7 millioner på forstanderskapsmøte.

I tillegg kommer vesentlige midler som årlig blir benyttet til sponsing av ulike prosjekter og arrangementer. Det ble videre gjennomført en rekke valg herunder valg av representanter til RørosBankens styre.

Styret består av Erling Mjelva (leder), Ingulf Galåen (nestleder), Nils Martin Tidemann, Bente Sundt, Torill Bakken, Hilde Kristin Bonde og Erling Skogås (ansatterepresentant). Fast møtende vararepresentanter er Jon Birger Tronsaune og Hilde Flatås Dahlen (ansatterepresentant), heter det i en pressemelding fra banken i dag.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn