Henrik G. Kierulf.

Gleder seg til gruvemøte på Røros

Onsdag samles medlemmene i Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune på Røros, for å diskutere prosjektet «Geologiske ressurser i Trøndelag». Etter initiativ fra Høyre skal næringspolitikerne i fylket diskutere hvordan fylket skal legge forholdene til rette for gruvedrift. Det skjer samtidig som North Atlantic Minerals innhenter investorer til ny gruvedrift i Rørosområdet.

Målet for prosjektet fylkespolitikerne vurderer nå er et kunnskapsløft for næringsutvikling gjennom å samle, oppdatere og modernisere informasjon om ressurser i Trøndelag og mulighetene for å finne/utvikle dem. De vil utrede en bærekraftig forvaltning av fremtidige ressurser, oppdatere og tilrettelegge informasjon om mineralske ressurser som redskap i arealforvaltning og langsiktig planlegging, sette i gang ny datainnsamling og kartlegging: bidra til utfylling av manglende dekning av Trøndelag av viktige data, og etablere et nettverk for utvikling: etablere koblinger mellom kommuner, fylkeskommune og næringsliv i fylket med eksisterende forvaltnings- og kunnskapsnettverk innen geologiske ressurser.

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 5.600.000, som dekkes over regionale utviklingsmidler.

 Nestleder i Høyres gruppe i fylkestingetHenrik G. Kierulf (H), er svært godt fornøyd med at denne saken kommer opp nå.

– Dette er en viktig seier for oss, fordi dette programmet imøtekommer mange av de tingene vi har vært opptatt av, knyttet til kartlegging av ressurser, utnyttelse av ressursene, kobling av næringsliv og kompetansemiljøer og ikke minst at dette gjøres av fagmiljøet ved NGU. Fylkeskommunen skal bruke 5,6 millioner kroner i prosjektet, sier Henrik G. Kierulf til Rørosnytt.

Kierulf har store forventninger til planene om ny gruvedrift på Røros.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn