Gleder seg over sykehusavtale

Distriktstannlege i Funäsdalen Magnus Dyborn. Foto: Tore Østby

Nyheten om at det er inngått en samarbeidsavtale mellom St Olavs hospital og helseregion Jämtland Härjedalen har blitt meget godt mottatt. På Røros er det stor glede over at Røros sykehus gjennom dette har fått et større pasientgrunnlag, og i Funäsdalen er gleden stor over kortere vei til sykehus.

Magnus Dyborn er distriktslege i Funäsdalen, og han synes sykehusavtalen er et stort framskritt.