Gjenåpner gamle brannrør

Foto: Tore Østby

Beredskapen mot brann i bykjernen er høyeste prioritet for Røros brannvesen. De siste årene har ny teknologi med varmesøkende kameraer og automatiske brannvarslere fått en stadig viktigere rolle. Nå går Røros brannvesen til røttene for å styrke beredskapen ytterligere.

Historisk sett har Hitterelva hatt stor betydning i brannberedskapen i gatene på Røros. Nå gjenåpnes en gammel vannledning fra elva, som gir rask og sikker tilgang på store mengder vann flere steder i gatene.