Gir gave som setter spor

Banksjef Even Kokkvoll. Foto: Tore Østby
I siste styremøte før jul bevilget Rørosbanken 150 000 kr til ny løypemaskin til Røros Tur og Løypeforening. Skiløypenettet rundt Røros er mye brukt av lokalbefolkningen, og også av hytteeiere og turister.
Løypemaskina har veldig mange driftstimer i sesongen, og slites ut etter hvert. Nå skal finansieringen av ei ny løypemaskin være på plass. Banksjef Even Kokkvoll mener Løypeforeningas arbeid er viktig for mange.