Friluftspenger søker prosjekt

Kanopadling i Femundsmarka. Foto: Thomas Rasmus Juell Skaug

Nå åpner søknadsvinduet for frivillige organisasjoner, lag og foreninger landet rundt som trenger bidrag til friluftsprosjekt, skriver Statskog i en pressemelding. 

Statskogmillionen støtter små eller store prosjekt og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur.

– Det er enkelt å søke og vi avklarer raskt hvem som får penger i hver runde. Frivillige organisasjoner skaper mye ut av midlene, og det er inspirerende å se at dugnadsånden lever, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

Kanopadling, SUP-brett, sherpa-sti, klatreruter, gapahuker, bålplasser, sykkeldrosje, stimerking, skiløyper, orienteringsposter, jegerrekruttering, arktisk natt i naturen, båmarsj, buldrevegg, benker på utsiktspunkt og mye mer har tidligere fått midler fra Statskogs støtteordning.

Elektronisk søknad til Statskogmillionen er tilgjengelig på selskapets nettsider, der kan man også lese mer om statskogmillionen.

Foto: Tove Østby