Fra snøhaugen til sanddyna

Knut Brandstorp. Foto: Malin Østby

Knut Brandstorp i Gambia-prosjektet er nå på en ny reise til Gambia. Også på denne turen skal han fortsette kampen mot analfabetisme, og jobben med å få flere barn inn i skolesystemet.

I tillegg til kampen mot analfabetisme skal Brandstorp på denne turen  jobbe med å få til en lærlingeplass i Gambia. Dette er en ide som har ligget latent hos Knut lenge, da han har vært i Gambia mange ganger og sett mange gå uten arbeid, uten mulighet for inntekt og som mangler opplæring.

Rørosnytt møtte Knut Brandstorp i en snøhaug like før han dro til et varmere land.