Fortsetter gavedrysset

Banksjef i Rørosbanken Even Kokkvoll. Foto: Tore Østby

I vår gikk Rørosbanken ut og hentet inn kapital gjennom å selge egenkapitalbevis. Banken tok med det et skritt i kommersiell retning. En konsekvens av dette, var at det skal betales ut utbytte til eierne. Bakgrunnen for dette var økte krav til forvaltningskapital.

Endringen ser ikke ut til å ha påvirket bankens utdeling av tilskudd og gaver i 2018. I løpet av året er det delt ut over 3,5 millioner kroner i tilskudd og gaver.

Banksjef Even Kokkvoll ble intervjuet av Tore Østby. Rørosbanken har sendt ut en pressemelding, som beskriver bankens samfunnsengasjement:

Status 2018 – RørosBanken tar samfunnsansvar.

RørosBanken tar samfunnsansvar ved å bidra til rådgivning og finansering til enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter.

I tillegg til dette har RørosBanken i 2018 bidratt med om lag 2,5 millionertil lokalsamfunnet i form av støtte til små og store arrangement. Dette omfatter faste avtaler som Røros il, Brekken il, Glåmos il, Galåen il, Ålen il, Femundløpet, Rørosmartnan, Vinterfestspill, Røros Folk festival, Bergstadcup, Elden, Christianus Sextus, RørosBankens Yngre Cup, Julemarked med mange flere. Enkeltarrangement slik som russerevy, konserter, teateroppsetninger og mange flere.
Det er videre gitt kr.350.000 til lag og foreninger ved den tradisjonelle gavetildelingen våren 2018. Før jul gikk RørosBankens julegave på kr.30.000 til Røros Karateklubb. Karateklubben er et av mange tilbud som barn og unge kan benytte seg av. Vi bidrar også til felles fyrverkeri på Røros nyttårsaften med kr.25.000. Dette gir alle fastboende og tilreisende et mektig skue ved årsskifte og i tillegg et god sikkerhetstiltak for Bergstaden vår.

Prosjektmidler tildelt av styret i 2018:
Røros Tur- og Løypeforeningen: Kr. 150.000
Utstillingsprosjekt i forbindelse med Elden, kr. 15.000.
Lokalet Nyheim Orvos, kr. 25.000.
Restaurering av flygel i Røros Kirke, kr. 25.000.
Røros Museum- og historielags bokprosjekt, «Kølbruk – Røros Kobberverks energikilde» Kr. 15.000. Jubileumsutstilling for «Røroskua» kr. 10.000. Amund Spangens, bokprosjekt «Dekorasjonsmaling» kr. 30.000.

RørosBankens Næringsfond har i 2018 delt ut kr. 368.000 til prosjekter som fremmer det lokale næringslivet. Fondet har mer midler tilgjengelig og tar gjerne imot gode søknader.

Se forøvrig https://rorosbanken.no/ombanken/naeringsfond
RørosBanken er glad for å kunne gi støtte til mye av det som foregår på Røros. Alt dette bidrar til at Røros blir et godt sted å bo og vokse opp i. Det bidrar også til at Røros er et bra sted for ferie og fritid.