Første gang over Røros

F35 for første gang over Røros. Foto: Gudbrand Rognes.

I dag feide det nye kampflyet F35 for første gang over Røros. Det kommer trolig til å bli et nokså vanlig syn i tiden fem mot og under NATO-øvelsen Trident Juncture.

Det avanserte kampflyet er på en måte krigsflyversjonen av keiserens nye klær. F-35 kommer fullt av moderne teknologi. Blant annet kan flygeren se tvers igjennom sitt eget fly. Kameraer plassert rundt på flykroppen (Distributed Aperture System), gjør at flygeren kan få et 360-graders bilde av hva som foregår rundt flyet. Kameraene og den avanserte hjelmen gjør at cockpit faktisk forsvinner, og flygeren «sitter i løse lufta».

Piloten som førte F35 over Røros i dag fikk nok sett en del på Verdensarvstedet, siden farten var svært lav til dette flyet å være. Når de kommer i høy hastighet er støynivået mye høyere, enn det vi er vant til fra F16.