Forskning og eksperiment i sommerferien

Forskerfabrikken kommer til Røros i sommer.

I år er det over 350 barn fra Trøndelag som vil bruke en uke av sommerferien sin til forskning og eksperimenter i ulike realfag. Fra 6. – 10. august kommer Forskerfabrikkens sommerskole til Røros. Det er fortsatt ledige plasser på årets sommerskole som skal være på Røros skole. Hvert kurs har to kursledere.

– Når vi spør tidligere kursdeltagere svarer nesten 20% at kursene de tok på Forskerfabrikken, har hatt betydning for at de har valgt å utdanne seg innen naturvitenskap som voksne. Å oppleve morsomme og spennende eksperimenter og andre aktiviteter som barn, har altså en langvarig effekt som kan påvirke barns valg av yrke senere. Forskerfabrikken er opptatt av at realfag ikke skal bli kjedelig og teoretisk. Å gjøre eksperimenter er jo realfagenes naturlige uttrykksform. Å se gleden og nysgjerrigheten barna opplever på våre kurs er motivasjonen bak alt vi gjør, sier fabrikksjef hos Forskerfabrikken Hanne Bjerknes.  

Forskerfabrikken har arrangert sommerskole og andre fritidskurs i forskning siden de ble etablert i 2002. I fjor kunne Forskerfabrikken skilte med 20 000 kursplasser totalt. Fabrikkens visjon er at forskning skal bli en like naturlig fritidsaktivitet som for eksempel fotball og teater.

– Vi har tradisjon for å trene kroppen vår på fritiden, men det er minst like viktig og gøy å trene hjernen, sier Hanne Finstad. I følge forskning må barna få oppleve realfagene utenom skolen, på tvers av plattformer som TV, vitensentre og andre fritidstilbud. De trenger realfagsforbilder, og en kultur som forteller dem at det å være ”nerd” er kult.

– Unge forskerspirer er helt avhengig av en felles arena hvor de kan dyrke interessen sin. Vi må skape det samme felleskapet som finnes i idrettslag rundt forskning også, sier Finstad.

Enorm interesse for sommerskole

Aldri før har så mange barn ønsket å forske i sommerferien som i år. Forskerfabrikken håper at over 6500 barn skal delta på årets sommerskole i alle landets fylker. Interessen har vært enorm fra Mandal i sør til Kirkenes i nord.

– Behovet for teknologi- og realfagskompetanse vil bare fortsette å øke. For å møte dette behovet er vi nødt til å starte tidlig med å skape positive holdninger til fagene på fritiden. Det gjør vi på sommerskolen, sier Finstad.

Sommerskolen gir resultater

Nå kan den sosiale entreprenøren vise til resultater. 25 % av deltakerne i 2002/03 forteller at erfaringene fra Forskerfabrikkens sommerskole var viktig for valget av realfagsfordypning på videregående skole. Det viser en studie støttet av Forskningsrådet.

– Konseptet går ut på noe av det samme som innenfor idretten: man favner bredt i ung alder, og utvikler samtidig talenter som kan satse videre. Finstad forteller at Forskerfabrikken er opptatt av at realfag ikke skal bli kjedelig og teoretisk.

– Å gjøre eksperimenter er jo realfagenes naturlige uttrykksform. Å se gleden og nysgjerrigheten barna opplever på våre kurs er motivasjonen bak alt vi gjør, smiler fabrikksjefen.

Året sommerskoletema er «Stjernestøv, elektrisk magi og den usynlige verden». Barna skal ut å lete etter mikrometeoritter og dyr vi ikke kan se på spennende ekskursjoner. De skal dyrke bakterier, lage superstore såpebobler og utforske elektrisitet. For ikke å snakke om leken matematikk, marshmallows-bygging og ballongraketter! Gjennom en spennende uke på Forskerfabrikkens sommerskole får deltakerne oppleve alt dette og mye mer. Målet er å vise barn og unge hvor morsomt naturvitenskap og teknologi er.