Det er Formannskapesmedlemmene, som også utgjør Utvalg for Plansaker. Foto: Tore Østby

Formannskapet diskuterte Femundløpet

Formannskapet startet dagens møte, med en diskusjon om Femundløpet. Politikerne uttrykte skuffelse om Femundløpets valg om å flytte målgangen fra Røros til Lillehammer. Ordfører orienterte Formannskapet om beslutningene som er tatt. Flere av representantene var inne på kritikken som har kommet mot kommunen.

Det har vært antydet at kommunen har bidratt for lite. Formannskapsrepresentantene var ikke enige i det.

– Kommunen har i tillegg til rene penger bidratt med stor arbeidsinnsats og tilrettelegging, sa ordfører Hans Vintervold.

Senterpartiets Guri Heggem stilte spørsmål ved om kommunens innsats var godt nok kommunisert.

– Det er viktig at all den kommunale innsatsen tallfestes, og at dette kommer fram, når kommunens innsats skal vurdere, sa hun i møtet.

Det var enighet om et ønske om å beholde målgangen i Femundløpet på Røros. Diskusjonen endte ikke opp i noe vedtak. I kveld skal ordfører Hans Vintervold åpne årets Femundløp.

Logo Bergstaden Elektro
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest