Forlenget høringsfrist etter lav interesse

Kommuneplanlegger Øystein Engan er skuffet over få høringsinnspill til sentrumsplanen. Foto: Tore Østby

I morgen går fristen ut for innspill til ny sentrumsplan. Til nå er det kommet bare 15 innspill. Dette står sterkt i kontrast til det store engasjementet og den høye temperaturen det har vært rundt byggesaker i sentrum.

Kommuneplanlegger Øystein Engan ba i dag om utsatt frist, for å gi flere mulighet til å komme på banen.

– Mange av innspillene som har kommet er fra organisasjoner som på en måte er forpliktet til å komme med svar. Det er svært få av brukerne som har latt høre fra seg. Det er nesten litt skremmende sa Engan i Formannskapet i dag.

Isak Busch.
Foto: Tore Østby

Isak Busch (Ap) ba i Formannskapet i dag Rørosnytt og Arbeidets Rett om å hjelpe til for å få opp engasjementet rundt saken. Han etterlyste også et åpent folkemøte om sentrumsplanen.

– Det er nå toget går for å komme med innspill i denne meget viktige saken. Nå må folk våkne sa Isak Busch i Formannskapet i dag.

Et enstemmig formannskap vedtok å utsette høringsfristen for sentrumsplanen til 15. oktober. Politikerne kom også med en klar oppfordring om at det arrangeres et folkemøte om saken.