Teknisk sjef Dag Øyen. Foto: Tore Østby.

For dårlig til å ta over

Det er ikke aktuelt for Røros kommune å ta over ledningsnettet i et boligfelt i Ytterøya, før det eventuelt er utbedret, og at Johan Kjellmark AS har fått beskjed om det. Teknisk sjef Dag Øyen sier ledningsnettet ikke er i god nok stand til at kommunen vil vurdere å ta over dette. Johan Kjellmark AS har i et brev, skrevet Røros kommune ikke har svart på henvendelser om kommunal overtakelse på 17 år.

– Det finnes mange private ledningsnett rundt omkring, og det er ikke noe automatikk i at det offentlige tar over disse, det er heller ikke noen lovhjemlet krav om det. I de tilfeller hvor det offentlige tar over ledningsnett fra utbyggere ligger det en avtale i bunn hvor kommunen stiller krav til anleggets utførelse og kvalitet. I dag har vi en vedtatt VA norm som legges til grunn for avtaler med alle utbyggere hvor kommunen skal ta over anlegget.

Kjellmark AS har tidligere fått svar 2 ganger om at Røros kommune ikke ønsker å ta over dette ledningsnettet. Bakgrunnen for dette er at kvaliteten på nettet er av en slik karakter at det er et godt stykke unna den standarden vi ønsker å ha. Ledningene ligger grunt og uisolert, og det er også et dårlig tegn når komponenter ryker etter 10 års drift. Her vil vi i så fall ta over et anlegg med større drift og vedlikeholdsutgifter fordi kvaliteten er slik som den er.  Vi kan ikke stille krav til noen utbyggere og være lempelig på kravene til andre.

Det kan være aktuelt for Røros kommune å ta over ledningsnettet, men da forutsatt at det utbedres. Om J. Kjellmark AS stenger av tilførselen til de boliger som er tilknyttet deres nett vil dette være ille for de beboerne det gjelder, men dette må i så fall J. Kjellmark AS ta fullt ansvar for.

Røros kommune har imidlertid gjort en kvalitetsheving på det private anlegget med å koble til offentlig tilførsel i begge ender av det private anlegget. Dette både sikrer forsyningen og gir sirkulasjon på nettet, sier Dag Øyen til Rørosnytt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest