Fokus på å begrense skader

Mange kjøretøy og folk i aksjon gjør at det det er forventet at det vil oppstå skader av ulikt slag i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Mye av aktiviteten skal foregå i Rørosområdet. Forsvaret oppretter et eget skadekontor på Røros, som skal ledes av oberst Marianne Bø. Fylkesmannen har også en rolle i forbindelse med mulige erstatningssaker i etterkant av øvelsen.

Fylkesmannen har blant annet gjenomført opplæring av representanter til militære skjønnsnemder. Dette for å sikre at eventuelle oppgjør skjer i tråd med gjeldende regelverk.

I forkant arbeides det med å begrense skadeomfanget. I forkant av øvelsen har Fylkesmannen, sammen med andre aktører, arrangert møter med flere av kommunene i fylket. Møtene ble gjennomført for å forberede kommunene på den store aktiviteten som ventes som følge av øvelsen. I disse møtet fikk kommunene blant annet informasjon og innspill fra flere av Fylkesmannens fagavdelinger.

Den militære ledelsen har utarbeidet retningslinjer og regler for hva som kan gjøres og hva som ikke kan gjøres av militært personell under øvelsen, for begrense skadeomfanget.