Grunnarbeidet er gjort, og tegnes det opp linjer for asfaltering. Foto: Tore Østby

Flyplassveien legges om

Arbeidet med å legge om krysset mellom Grind-olaveien og Stormoveien er  i gang. Krysset legges om til et T-kryss, slik at Grind-olaveien kommer inn på Stormoveien i et 90 graders kryss. Den gamle svingen vil bli omgjort til gang og sykkelvei. Tiltaket er med i trafikksikerhetsplanen som Trafikksikkerhetsutvalget la fram i november i fjor.

Hensikten med omleggingen er å dempe farten på bilene, som er på vei fra flyplassen og inn i boligfeltet. Samtidig settes det opp flere gatelys i området. Nå er grunnarbeidet i krysset gjort, og asfaltering vil skje senere i høst.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn